Đạm Hữu Cơ: Cách Làm Và Bổ Sung Vào Đất

Share Share Copy URL

Unknown Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018 3 Bình Luận
Nitơ rất quan trong đối với sự phát triển của cây trồng. Việc thiếu hoặc thừa đạm (nitơ) đều gây ảnh hưởng trực tiếp đến cây.

Chúng ta thường biết đạm (nitơ) dưới dang hóa học, ngoài ra vẫn có thể bổ sung nitơ bằng cách ủ phân hữu cơ.

Cùng xem cách bổ sung đạm cho cây bằng phân hữu cơ và hiểu hơn về cách hoạt động của vi sinh vật và cách tạo phân hữu cơ như thế nào.

Tags

Đăng Ký Nhận Tin

3 nhận xét:

NDVie Blog Cho phép bình luận ẩn danh...

 
BACK TOP
© 2018 NDVie Blog - Nông Nghiệp Và Nông Thôn Online
Creative Commons License