[PDF] Tài liệu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu

Share Share Copy URL

Unknown Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018 2 Bình Luận
Tải tài liệu kỹ thuật nông nghiệp: Kỹ thuật trồng, chăm sóc, và chế biến hồ tiêu. Do Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp phát hành. Của các tác giả: Hoàng Thanh Tiệm, Lê Ngọc Báu, Tôn Nữ Tuấn Nam, Nguyễn Hùng, Nguyễn Thị Thoa.

Tài liệu: Trồng và chăm sóc hồ tiêu

Link Tải PDF


Download Tài Liệu Phần 1

Download Tài Liệu Phần 2

Download Tài Liệu Phần 3

Mô tả tài liệu : Đặc điểm hình thái của cây hồ tiêu, Giống tiêu và kỹ thuật nuôi trồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc, bệnh hại cây tiêu và biện pháp phòng trừ, thu hoạch và chế biến
Tags

Đăng Ký Nhận Tin

2 nhận xét:

NDVie Blog Cho phép bình luận ẩn danh...

 
BACK TOP
© 2018 NDVie Blog - Nông Nghiệp Và Nông Thôn Online
Creative Commons License